Privacy

Uw Privacy  

Privacy

Privacy omvat de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens tegenover derden, maar ook de controle ten aanzien van de vastlegging en bewaring van gegevens en de juistheid van die gegevens. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is vastgelegd in een aantal wetten: de AVG wet en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Alle disciplines en medewerkers binnen het Gezondheidscentrum Mathenesserlaan hebben bij de uitvoering van zorg- en hulpverlening een verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten. De relatie met klanten is altijd een vertrouwensrelatie waar hoge eisen aan gesteld worden. De AVG wet ter bescherming van de privacy en de persoonsgegevens en de wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) hebben consequenties voor de organisatie en de medewerkers. Er moet zorgvuldig met gegevens worden omgegaan, in de zin van verzamelen, registreren, verstrekken en bewaren.
Hierbij spelen inhoudelijke aspecten, normen en waarden en attitude eveneens een rol. De basishouding moet steeds respect, vertrouwen en bescherming uitstralen.

 

Contact
  • 010 - 2210121 Kremer Hovinga, Meral & Demircan
    010 - 2210122 Niemantsverdriet, Struik & Veraart
    010 - 2210123 Van Manen & Van der Lugt
    010 - 4775033 receptie GCML
  • Spoedlijn 010 - 2440180