Disclaimer

Disclaimer

Algemeen 
Het samenstellen van de internetpagina's van Het Gezondheidscentrum Mathenesserlaan gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Het gezondheidscentrum Mathenesserlaan of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie. 
 
Op de internetpagina's staan links die verwijzen naar internetpagina's van derden die niet onder het domein van het gezondheidscentrum Mathenesserlaan vallen.Op de inhoud van deze pagina's hebben de medewerkers van het gezondheidscentrum Mathenesserlaan geen enkele invloed en hoewel het gezondheidscentrum Mathenesserlaan zoveel mogelijk zal selecteren en toezien op de kwaliteit van de informatie op deze pagina's, kunnen het gezondheidscentrum Mathenesserlaan  of haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie aanvaarden

Herzien van informatie 
Het gezondheidscentrum Mathenesserlaan behoudt zich het recht voor om de inhoud van de internetpagina's en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Met het gebruik van de internetpagina's van het gezondheidscentrum Mathenesserlaan verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt en alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina's bij de  gebruiker ligt.  


Contact
  • 010 - 2210121 Kremer Hovinga, Meral & Demircan
    010 - 2210122 Niemantsverdriet, Struik & Veraart
    010 - 2210123 Van Manen & Van der Lugt
    010 - 4775033 receptie GCML
  • Spoedlijn 010 - 2440180